Hasil Ujian Akhir Tahun 2019-2020 Putra

Maklumat Hasil Ujian Akhir Tahun 2019-2020 Putra

Berdasarkan hasil ujian akhir tahun yang telah ditempuh oleh santri-santriah Tarbiyatul Mu’alimiin AL-Islamiyah (TMI) Pondok Pesantren Darussalam tahun ajaran 2019-2020, maka direktur TMI mengumumkan hasil ujian akhir tahun bagi santri/ah yang sudah memenuhi seluruh persyaratan.

Berikut lampiran Pengumuman Kelulusan Santri/ah :

Maklumat Hasil Ujian Akhir Tahun 2019-2020

Kelulusan Putra 1 ke 2

Kelulusan Putra 1int ke 3 int

Kelulusan Putra 2 ke 3

Kelulusan Putra 3 ke 4

Kelulusan Putra 3int ke 5

Kelulusan Putra 4 ke 5

You May Also Like