Hasil Ujian Akhir Tahun 2019-2020 Putri

Maklumat Hasil Ujian Akhir Tahun 2019-2020

Berdasarkan hasil ujian akhir tahun yang telah ditempuh oleh santri-santriah Tarbiyatul Mu’alimiin AL-Islamiyah (TMI) Pondok Pesantren Darussalam tahun ajaran 2019-2020, maka direktur TMI mengumumkan hasil ujian akhir tahun bagi santri/ah yang sudah memenuhi seluruh persyaratan.

Berikut lampiran Pengumuman Kelulusan Santri/ah :

Maklumat Hasil Ujian Akhir Tahun 2019-2020

Kelulusan Putri 1 ke 2

Kelulusan Putri 1int ke 3Int

Kelulusan Putri 2 ke 3

Kelulusan Putri 3 ke 4

Kelulusan Putri 4 ke 5

Kelulusan Putri 3int ke 5

You May Also Like